Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku - Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku

 

      94 37 310 89

      sekretariat@zsswiatki.pl

Poniżej przedstawiamy listę podręczników obowiązujących w bieżącym roku szkolnym.

 

 

 • Liceum Ogólnokształcące – ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo.

  Lp.

  Przedmiot

  Autor podręcznika

  Tytuł

   1.

  Język polski

  D.Chemperek

  A. Kalbarczyk

  Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Klasa I,

  cz. I i II.

  Warszawa 2012 WSiP.

  2.

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   
  3.

  Język niemiecki

  Tytuł i autora poda nauczyciel

   
  4.

  Język rosyjski

  Tytuł i autora poda nauczyciel

   
  5.

  Język francuski

  Tytuł i autora poda nauczyciel

   
  6.

  Wiedza o kulturze

  M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożniak, G. Nazaruk, M. Sacha,

  Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy

   o kulturze dla liceum

   i technikum.

  Nowa Era

  7.

  Matematyka

  C. Cewe, M. Krawczyk

  Matematyka w otaczającym nas świecie.

   Zakres podstawowy. Wydawnictwo Podkowa

  8.

  Historia

  B. Burda, B. Halczak

  Odkrywamy na nowo.

  Historia cz I i II

  Zakres podstawowy.

  Wydawnictwo OPERON.

  9.

  Fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę.

   Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydanie 2012

  10.

  Chemia

  R. Hasse, A. Mrzigod,

  J.Mrzigod

  To jest chemia.

  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

   Nowa Era

  11.

  Biologia

  1. E.Bonar,

  W. Korzeszowiec-Jeleń,S. Czachorowski

  2.J. Pawłowski

  1. Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół  ponadgimnazjalnych.

  Nowa Era

  2. Karta pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

  12.

  Geografia

  R. Uliszak, K. Wiederman

  M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

  ,, Oblicza geografii’’Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

  Karta pracy ucznia

  ” Oblicza geografii”

  13.

  Informatyka

  G. Koba

  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

  14.

  Wiedza o społeczeństwie

  Z. Smutek, J. Malecka

  Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie

  15

  Religia

  Tytuł i autora poda nauczyciel

   
  16.

  Ochrona przeciwpożarowa

  i ratownictwo

  Tytuł i autora poda nauczyciel

   
  17.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  J .Słoma

  Żyję i działam bezpiecznie

  Nowa Era

  18.

  Podstawy przedsiębiorczości

  Z. Makiela, T. Rachwał

  Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era

 • Technikum Agrobiznesu

  Lp.

  Przedmiot

  Autor podręcznika

  Tytuł

  1.

  Język polski

  D. Chemperek

  K. Kalbarczyk

  Zrozumieć tekst,zrozumieć człowieka.

  Klasa I cz. I i II.Warszawa 2012,WSiP

  2.

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  3.

  Język niemiecki

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  5.

  Język rosyjski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  6.

  Język francuski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  7.

  Wiedza o kulturze

  M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożniak, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska

  Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Nowa Era

  8.

  Matematyka

  C. Cewe, M. Krawczyk

  Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Podkowa

  9.

  Historia

  D. Burda, B. Halczak

  Odkrywamy na nowo.

  Historia cz I i II

  Zakres podstawowy.

  Wydawnictwo OPERON.

  10.

  Fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydanie 2012

  11.

  Chemia

  R. Hasse, A. Mrzigod,

  J.Mrzigod

  To jest chemia.

  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era

  12.

  Biologia

  1. E.Bonar,

  W. Korzeszowiec-Jeleń,S. Czachorowski

  2.J. Pawłowski

  1. Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.      Nowa Era

  2. Karta pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

  13.

  Geografia

  R. Uliszak, K. Wiederman

  M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

   Oblicza geografii.

  Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

  Karta pracy ucznia „ Oblicza geografii”

  14.

  Podstawy przedsiębiorczości

  Z. Makiela, T. Rachwal

  Krok w przedsiębiorczość.

  Nowa Era

  15.

  Informatyka

  G. Koba

  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

  16.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  J .Słoma

  Żyję i działam bezpiecznie

  Nowa Era

  17.

  Religia

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  18.

  Bhp w agrobiznesie

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  19.

  Produkcja roślinna

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  20.

  Produkcja zwierzęca

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

  21.

  Technika w rolnictwie

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego

   

 • Technikum Weterynarii

  Lp.

  Przedmiot

  Autor podręcznika

  Tytuł

  1.

  Język polski

  D. Chemperek

  K. Kalbarczyk

  Zrozumieć tekst,zrozumieć człowieka.

  Klasa I, cz. I i II.Warszawa 2012,WSiP

  2.

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  3.

  Język niemiecki

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  4.

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  5.

  Język rosyjski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  6.

  Język francuski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  7.

  Matematyka

  C. Cewe, M. Krawczyk

  Matematyka w otaczającym nas świecie.

  Zakres rozszerzony.

  Wydawnictwo Podkowa

  8.

  Wiedza o kulturze

  M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożniak, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska

  Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy            o kulturze dla liceum              i technikum.                         Nowa Era

  9.

  Historia

  B. Burda, B. Halczak

  Odkrywamy na nowo.

  Historia cz I i II

  Zakres podstawowy.

  Wydawnictwo OPERON.

  10.

  Fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydanie 2012

  11.

  Chemia

  R. Hasse, A. Mrzigod,

  J.Mrzigod

  To jest chemia.

  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.     Zakres podstawowy.       Nowa Era

  12.

  Biologia

  1. E.Bonar,

  W. Korzeszowiec-Jeleń,S. Czachorowski

  2.J. Pawłowski

  1. Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.      Nowa Era

  2. Karta pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

  13.

  Geografia

  R. Uliszak, K. Wiederman

  M. Kubik, M. Nikołejew-Banaszewska

  ,, Oblicza geografii’’Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

  Karta pracy ucznia „ Oblicza geografii”

  14.

  Podstawy przedsiębiorczości

  Z. Makiela, T. Rachwał

  Krok w przedsiębiorczość .

  Nowa Era

  15.

  Informatyka

  G. Koba

  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych-     zakres podstawowy

  16.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  J .Słoma

  Żyję i działam bezpiecznie.

  Nowa Era

  17.

  Religia

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  18.

  Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  19.

  Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  20.

  Anatomia i fizjologia zwierząt

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Lp.

  Przedmiot

  Autor podręcznika

  Tytuł

  1.

  Język polski

  D. Chemperek

  K. Kalbarczyk

  Zrozumieć tekst,zrozumieć człowieka.

  Klasa I, cz.I i II.Warszawa 2012,WSiP

  2.

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   
   

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  3.

  Język niemiecki

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  4.

  Język rosyjski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  5.

  Język francuski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  6.

  Wiedza o kulturze

  M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożniak, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska

  Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy            o kulturze dla liceum               i technikum. Nowa Era

  7.

  Matematyka

  C. Cewe, M. Krawczyk

  Matematyka w otaczającym nas świecie.                    Zakres podstawowy. Wydawnictwo Podkowa

  8.

  Historia

  B. Burda, B. Halczak

  Odkrywamy na nowo.

  Historia cz I i II

  Zakres podstawowy.

  Wydawnictwo OPERON.

  9.

  Fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę.

   Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydanie 2012

  10.

  Chemia

  R. Hasse, A. Mrzigod,

  J.Mrzigod

  To jest chemia.

  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.     Zakres podstawowy.       Nowa Era

  11.

  Biologia

  1. E.Bonar,

  W. Korzeszowiec-Jeleń,S. Czachorowski

  2.J. Pawłowski

  1. Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.      Nowa Era

  2. Karta pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

  12.

  Geografia

  R. Uliszak, K. Wiederman

  M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

  Oblicza geografii.          Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

  Karta pracy ucznia                  „ Oblicza geografii”

  13.

  Informatyka

  G. Koba

  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych-      zakres

  podstawowy.

  14.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  J .Słoma

  Żyję i działam bezpiecznie.

  Nowa Era

  14.

  Religia

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  15.

  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomi

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  16.

  Język obcy w gastronomii

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  17.

  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

  M. Konarzewska

  Technologia gastronomiczna  z towaroznawstwem               dla techników

  I ,II, III  REA

  18.

  Podstawy przedsiębiorczości

  Z. Makiela, T. Rachwał

  Krok w przedsiębiorczość .

  Nowa Era

 • Technikum Ochrony Środowiska

  Lp.

  Przedmiot

  Autor podręcznika

  Tytuł

  1.

  Język polski

  D. Chemperek

  K. Kalbarczyk

  Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka.                       Klasa I, cz.I i II. Warszawa 2012,WSiP

  2.

  Język angielski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  3.

  Język niemiecki

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  4.

  Język rosyjski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  5.

  Język francuski

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  6.

  Wiedza o kulturze

  M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożniak, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska

  Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy            o kulturze dla liceum              i technikum.                    Nowa Era

  7.

  Matematyka

  C. Cewe, M. Krawczyk

  Matematyka w otaczającym nas świecie.                   Zakres podstawowy.      Wydawnictwo Podkowa

  8.

  Historia

  D. Burda, B. Halczak

  Odkrywamy na nowo.

  Historia cz I i II

  Zakres podstawowy.

  Wydawnictwo OPERON.

  9.

  Fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę. Zakres podstawowy.          Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydanie 2012

  10.

  Chemia

  R. Hasse, A. Mrzigod,

  J.Mrzigod

  To jest chemia.

  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.     Zakres podstawowy.       Nowa Era

  11.

  Biologia

  1. E.Bonar,

  W. Korzeszowiec-Jeleń,S. Czachorowski

  2.J. Pawłowski

  1. Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era

  2. Karta pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

  12.

  Geografia

  R. Uliszak, K. Wiederman

  M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

   Oblicza geografii.         Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

  Karta pracy ucznia                 „ Oblicza geografii”

  13.

  Podstawy przedsiębiorczości

  Z. Makiela, T. Rachwal

  Krok w przedsiębiorczość.

  Nowa Era

  14.

  Informatyka

  G. Koba

  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych-     zakres podstawowy

  15.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  J .Słoma

  Żyję i działam bezpiecznie

  Nowa Era

  16.

  Religia

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

  17.

  Monitoring środowiska

  E. Pyłka- Gutowska

  Ekologia z ochroną środowiska

  Wydawnictwo Oświata

  18.

  Stan i zasoby środowiska

  Tytuł i autora poda nauczyciel na początku roku szkolnego.

   

prezentacje

W naszej szkole

2 8 5 1 6 3 7 4

Nasz Facebook

Polecamy

Zielona energia

zielonaenergia

Projekt RPO

Projekt "Najlepszy w zawodzie"

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 61

Wczoraj 304

Tydzień 468

Miesiąc 2197

Razem 235891

Gościmy

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

Twój adres IP

Łączysz się z nami z adresu:
54.198.116.180

Odliczamy

Do końca roku szkolnego zostało
5
8
Dni
1
0
Godzin
0
6
Minut
0
0
Sekund

Cookies

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne możesz dowiedzieć się TUTAJ. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.