Dyrektor Szkoły
mgr Janusz Sienkiewicz

 

v-ce Dyrektor
mgr Lucyna Dyrla

Kierownik Szkolenia
Praktycznego
mgr inż. Andrzej
Gieniusz


Pedagog szkolny
mgr Krzysztof Łangowski

 


Nazwisko Imię


Nauczany Przedmiot


Wychowawca

mgr inż. Balcer Dariusz technika biurowa i komputerowa,
produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych,
podstawy przetwórstwa spożywczego,
podstawy biurowości,
użytkowanie komputerów,
III TA
mgr Bielicka Małgorzata bibliotekarz,  
mgr Biernacka Izabela j. francuski, II TŻ
mgr Bindas Jacek historia, III TW
mgr Bohdziewicz Katarzyna j. polski,  
lekarz weterynarii
Zbigniew Buchowiecki
zajęcia praktyczne,
diagnostyka chorób zwierząt,
 
mgr Buzała Joanna podstawy przedsiębiorczości,
ekonomika agrobiznesu,
przedsiębiorczość,
elementy rachunkowości,
prawo i ekonom. w ochronie środowiska,
IV TA
mgr inż. Chmurska Katarzyna matematyka,  
mgr inż. Dudaczyk Mareczek Iwona j. angielski,  
mgr Dyrla Lucyna jęz. polski,
wiedza o kulturze,
 
mgr inż. Gieniusz Andrzej technika biurowa i komputerowa,
przedmiot specjalizacyjny,
II Policealna
mgr inż. Gieniusz Ewa matematyka, III TOŚ
mgr inż. Głuchowska Alicja zajęcia praktyczne,  
mgr Górzyńska Justyna WF,  
mgr Gulczewski Jan WF, I a LO
mgr inż. Hatała Władysław PO,
chów zwierząt gospodarczych,
anatomia i fizjologia zwierząt,
zajęcia praktyczne,
I TW
mgr inż. Ilukowicz Marzena urządzanie zakładów gastronomicznych,
podstawy żywienia i higieny,
podstawy żywienia człowieka,
higiena i ochrona zdrowia,
przedmiot specjalizacyjny,
zajęcia praktyczne,
WDŻ,
III TŻ
mgr Jaćkowska Agnieszka marketing w agrobiznesie,
elementy rachunkowości,
podstawy przedsiębiorczości,
zarządzanie firmą,
marketing,
I TA-TOŚ
lekarz weterynarii Kwik Krzysztof higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
choroby zwierząt,
rozród zwierząt,
 
mgr Lamczyk - Sobolewska Sylwia chemia,
pracownia badań laboratoryjnych
I TŻ
mgr Łangowski Krzysztof pedagog, IV TOŚ
mgr Michalska Magdalena psycholog,  
mgr inż. Mikita Elżbieta geografia,
zajęcia praktyczne,
I b LO
mgr inż. Moroza Stanisław technologia informacyjna,  
mgr Nicpoń Agnieszka j. polski,  
dr Pawłowicz Joanna biologia i ekologia,
gospodarowanie odpadami,
biologia z ochroną i higieną środowiska,
ochrona powietrza i ochrona przed hałasem i drganiami,
ochrona wód,
ochrona gleb i rekultywacja,
 
mgr Połom Krystyna fizyka i astronomia,  
mgr inż. Romaniuk Izabela technologia gastronomiczna,
obsługa konsumenta,
technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta,
zajęcia praktyczne,
IV TŻ
kapitan Smukowski Krzysztof ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo,  
mgr inż. Schulz Eugeniusz przepisy ruchu drogowego,  
mgr Shirkunov Vladimir j. angielski,
język obcy w agrobiznesie
 
mgr Skierska Elżbieta religia,  
o. Sojka Waldemar religia,  
mgr Stępczyńska Zofia biologia z ochroną i higieną środowiska,  
dr Szczepaniak Arkadiusz wybrane zagadnienia z psychologii społecznej,
wybrane zagadnienia prawne,
elementy rachunkowości,
przedsiębiorczość,
wiedza o społeczeństwie,
 
mgr Szubert Józefina j. rosyjski,
j. polski,
II TW/TA
mgr inż. Trakul Jadwiga ochrona wód,
ochrona powietrza i ochrona przed hałasem i drganiami,
ochrona gleb i rekultywacja
pracownia badań laboratoryjnych,
 
mgr Turczyn Andrzej j. niemiecki,
język obcy w agrobiznesie,
II TOŚ
mgr Wierzbicka - Bendza Ewelina WF,  
mgr Wyczyńska Ilona j. niemiecki,
język obcy w agrobiznesie,
 
mgr Wysocka Violetta zarządzanie firmą,
podstawy ekonomii,
przedmiot specjalizacyjny,
podstawy przedsiębiorczości,