Zakwaterowanie w internacie

Zakwaterowanie w internacie

Szkoła zapewnia uczniom zakwaterowanie w internacie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: Internat Zespołu Szkół Nr 1 im.Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczecińska 47, 78-400 Szczecinek http://zs1ken.pl/category/internat/rekrutacja/dokumenty/# Bursa im. św. Stanisława Kostki, ul. Kościuszki 91, 78-400 Szczecinekhttp://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/rekrutacja

Zapraszamy do ZS Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku

Zapraszamy do ZS Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku

Oferta edukacyjna 2023/2024 dla kandydatow do szkoły ponadpostawowej. Drodzy Kandydaci, proponujemy Wam naukę w: Technikum Zawodowe Liceum Ogólnokształcące Szkoła zapewnia swoim uczniom: Prezentacja w postaci filmików w serwisie YouTube Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinkuul. Stanisława Staszica 15, 78-400 Szczecinektel/fax: 94 37 310 89www.zsswiatki.ple-mail: swiatki@wp.pl Podania do szkoły:https://www.zsswiatki.pl/nabor-do-szkoly/57-podania  Podania prosimy…

Podania

Podania

Wzory podań do pobrania w formacie PDF i DOC. PDF DOC Podania prosimy składać: 1. pocztą mailową – skan wypełnionego i podpisanego podania na adres: swiatki@wp.pl2. pocztą tradycyjną – wypełnione i podpisane podanie na adres: Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica, ul. Stanisława Staszica 15, 78-400 Szczecinek