W Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku od września 2010r. realizowany jest projekt „Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu” finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie informatyki, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Projekt adresowany jest do 1000 uczniów czterech województw; zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Udział w nowoczesnym, interdyscyplinarnym projekcie MAA jest dla młodzieży szansą rozwijania zainteresowań oraz zdobycia wiedzy i umiejętności biznesowych, przydatnych w realizacji marzeń o własnym biznesie lub pracy w sektorze agrobiznesowym lub agroturystycznym.

Zajęcia dla 11 osobowej grupy uczniów prowadzone są przez okres 3 lat (wrzesień 2010 – kwiecień 2013) na platformie multimedialnej (e-learning). Niewątpliwą zaletą tej formy edukacji jest całodobowy dostęp do platformy. Projekt prowadzony jest przez trzech nauczycieli: Język angielski – Iwona Dudaczyk-Mareczek, przedsiębiorczość – Agnieszka Jaćkowska, informatyka – Stanisław Moroza. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „dniu akademickim” organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Pierwszy rok MAA zakończony został egzaminem. Dla 40 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym zorganizowano tygodniowy wyjazd studyjny do Danii. Trzy uczennice naszej szkoły: Monika Późniak, Sonia Henke, Monika Kurtys, zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki woj. zachodniopomorskiego i mogły poznać uroki Danii i zapoznać się z organizacją agrobiznesu na tych terenach.

W dniach 22.08-28.08.2011 r. odbyła się wycieczka do Danii w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu . Uczestnikami były osoby które zdobyły najwięcej punktów podczas egzaminu podsumowującego rok nauki. W wycieczce brało udział 40 osób, w tym 2 osoby z naszej szkoły: Monika Kurtys oraz Monika Późniak.

Podczas wycieczki uczniowie zwiedzali:

  • Muzeum Andersena
  • Land drug landbrugsskole- wiodąca szkoła rolnicza kształcąca rolników z całej europy oraz przyszłych menadżerów przemysłu rolnego
  • Farma w barlose
  • Skansen den hynske lansby z folkloru dokumentuje 20 obiektów z historii budownictwa wiejskiego na Fionii
  • Muzeum Wikingów w Ladby
  • Renesansowy zamek na wodzie Egeskov Safarii w Givskud
  • Lego land

W dniach 19-26 08.2012 r. w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu 40 uczniów z północnych woje wódz Polski uczestniczyło w wycieczce w ramach projektu „ Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu do Danii. Z naszej szkoły uczestniczyły następujące uczennice: Eliza Piotrowska, Alicja Rutkowska, Angelika Rutkowska i Monika Kurtys. Opiekunem grupy była pani Agnieszka Jaćkowska. Uczniowie przebywali w Danii siedem dni, w czasie których młodzież zwiedziła wiele interesujących zabytków oraz firm zajmujących się produkcja i przetwórstwem żywnościowym. W drodze powrotnej do Polski uczniowie płynęli promem do Świnoujścia , korzystając z wielu atrakcji w czasie podróży.

Podobne wpisy