94 37 310 89

      swiatki@wp.pl

wolontariatPOZYTYWNY TO JEST „WARIAT"

KTO POPIERA WOLONTARIAT

I SWĄ PRACĄ JEST PRZEJĘTY

JEDNYM SŁOWEM JEST TO „ŚWIĘTY"

 

Co to jest wolontariat?

To bezinteresowna i dobrowolna forma pomocy świadczonej bezpłatnie na rzecz innych ludzi.

Wolontariat ma różne barwy i różne formy: od stałej systematycznej pracy 1-2 razy w tygodniu, poprzez wolontariat okresowy (np. na okres ferii czy wakacji) do wolontariatu akcyjnego, kiedy to uczestniczymy w jedno- lub kilkudniowych akcjach organizowanych przez poszczególne stowarzyszenia.

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku dla innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. To właśnie dlatego wydaje się ona najlepszym miejscem do propagowania idei wolontariatu.

Wolontariusz może pomagać dzieciom ze świetlic środowiskowych i Domów Dziecka, może ofiarować swój wolny czas dzieciom niepełnosprawnym, osobom starszym i samotnym, czy też rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w pracach różnorodnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz placówkach kulturalno-oświatowych.

Obecne młode pokolenie postrzegane jest przez dorosłych jako zapatrzeni w siebie egoiści, dla których ważne są tylko wartości materialne. Jak krzywdzący jest to obraz, dowodzi cieszący się coraz większą popularnością w naszej szkole wolontariat, który jest alternatywną propozycją spędzenia wolnego czasu, nauki siebie i innych.

Praca wolontariuszy nie polega na robieniu rzeczy wielkich. Wystarczy zrobić jakąś małą rzecz. Ona ma jednak wielkie znaczenie. Ci, którzy otrzymują pomoc, mają możliwość przebywania z uśmiechniętymi, miłymi młodymi ludźmi, a młodzież uczy się cierpliwości, odpowiedzialności, systematyczności i czuje się potrzebna, dowartościowana. Rozwija także swoją wrażliwość, odkrywa nowe, dobre cechy charakteru. Wolontariusze zdobywają nowe doświadczenia, uczą się nowych rzeczy, poznają wielu nowych przyjaciół. Mają satysfakcję i poczucie zadowolenia ze swojej przydatności. Wolontariat to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Jest to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za niego, to doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowywanym.

Wolontariat w naszej szkole

wolontariat-lUczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinku od wielu lat pracują jako wolontariusze, biorąc udział w różnych akcjach organizowanych przez: nauczycieli naszej szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz SAPIK. Pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, wykazują się pracach w schronisku dla zwierząt, uczniowie klas TW i TA, zbierają pieniądze i rzeczy dla osób potrzebujących z naszego miasta. Uczniowie biorą także czynny udział w projekcie organizowanym przez MOPS w Szczecinku „Starszy brat starsza siostra", „Pola Nadziei", „Szlachetna Paczka", „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy".

Uczniowie biorą także czynny udział w projekcie organizowanym przez MOPS w Szczecinku „Starszy brat starsza siostra".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia 28 października 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji założeń do projektu pod nazwą „POLA NADZIEI”. Celem projektu jest szerzenie idei hospicyjnej oraz pozyskanie środków finansowych na funkcjonowanie Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku.
Poruszano problemy dotyczące realizacji projektu między innymi potrzeby dofinansowania hospicjum domowego, potrzeby intensywnej opieki medycznej i pielęgnacyjnej oraz potrzeby edukacji rodzin osób objętych opieką hospicyjną.

W ramach akcji „POLA NADZIEI” zaplanowano:
• przeprowadzenie cyklu spotkań w szkołach średnich,
• posadzenie 2 tysięcy szt. cebulek żonkili,
• pozyskanie wolontariuszy do realizacji projektu,
• uzyskanie środków finansowych na hospicjum domowe.

W spotkaniu z ramienia szkoły uczestniczyła pani Marzena Ilukowicz. Zapraszamy młodzież zainteresowaną realizacją projektu do współpracy.


Członkowie Szkolnego Koła PCK na terenie naszej szkoły Z. S. im. Stanisława Staszica w Światkach uczestniczyli w corocznej akcji „Góra Grosza”. Organizatorem dziewiątej akcji jest Towarzystwo „NASZ DOM”, z siedzibą z Warszawie, Al. Zjednoczenia 34, 01 – 830 Warszawa.
Celem akcji było zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym, w tym tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka.
Akcja przeprowadzana była poprzez zbiórkę monet groszowych (od 1 gr. do 50 gr.) od 24 listopada do 5 grudnia 2008 r.

Uczniowie uczestniczący w akcji;
Alicja Kizielewicz klasa III TŻ,
Agnieszka Bojanowska klasa III TŻ,
Krzysztof Żaczek klasa III TŻ,
Bartek Kicior klasa IV TŻ.
Ewelina Rusak klasa II TA.
Po zakończeniu akcji w dniu 09.01.2009 r. dokonano przeliczenia zebranych monet.

Rodzaj monety Liczba monet Razem w złotych
1 gr. 721 7,21
2 gr. 1287 25,74
5 gr. 806 40,3
10 gr. 66 6,60
20 gr. 36 7,20
50 gr. 6 3,00
1 zł. 1 1,00
inne 14 xxxx
Razem  91,15zł


Zebrane pieniądze wysłaliśmy za pocą kuriera do siedziby Towarzystwa „NASZ DOM”.

Z ramienia szkoły opiekę nad przebiegiem akcji sprawowała pani Marzena Ilukowicz.


Pierwsza edycja akcji „Szlachetnej Paczki" w Szczecinku właśnie ruszyła, w której my jako Zespół Szkół Nr 6 zostaliśmy darczyńcami. Akcja nabrała tempa i wybraliśmy dwie rodziny. Warto jeszcze dodać, że w Polsce projekt SZLACHETNA PACZKA jest w tym roku organizowany po raz jedenasty.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki to pomoc konkretna i celowa. Wolontariusze akcji dowiedzieli się, czego potrzebują rodziny czekające na wsparcie. Na stronie internetowej akcji, widoczne są listy potrzeb odwiedzonych rodzin. To zgodnie z taką listą darczyńca przygotowuje paczkę. Nie ma więc chybionych podarunków, rodzina otrzymuje w paczce to, czego potrzebuje.

W dniu finału akcji tj 10.12.2011r. wolontariusz dostarcza paczkę rodzinie. Jako jedyny może zobaczyć emocje towarzyszące rozpakowywaniu prezentów i później opowiedzieć o nich darczyńcom. To także dzięki jego relacji darczyńcy mogą poczuć niesamowitą radość z mądrego pomagania!

Zarejestrowano 16 rodzin na specjalnie uruchomionej stronie internetowej, które potrzebowały pomocy. Najczęściej były to rodziny wielodzietne, które w ostatnim czasie zostały dość boleśnie pokrzywdzone przez los. My podarowaliśmy prezenty dla dwóch rodzin. Dla pierwszej rodziny zebraliśmy 7 kartonów, w tym najpotrzebniejsze rzeczy według potrzeb. Druga wybrana rodzina – wielodzietna. Nasze grono pedagogiczne i uczniowie zebrało 18 paczek. Zabezpieczyliśmy najważniejsze potrzeby , które rodzina wymieniła w ankiecie. Darczyńcy okazali szlachetne serce. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tą akcję.


Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej XIII edycji „Góra Grosza", której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i na dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
W naszej placówce zorganizowana została akcja przez uczennice klasy III TŻ- Karolinę Górę, Aleksandrę Janusz, Katarzynę Banach, Anetę Gołubińską opiekunem jest Pani Jadwiga Katarzyna Trakul. Po raz kolejny nasza młodzież okazała wielkie zaangażowanie i że los dzieci w trudnej sytuacji nie jest Nam obojętny. Zebraliśmy 144,63 pln.


W Szczecinku 7.12.2013 r. miała miejsce druga edycja „Szlachetnej Paczki" , w której My jako Zespół Szkół Nr 6 zostaliśmy darczyńcami. Akcja nabrała tempa i wybraliśmy wielodzietną rodzinę.

Przygotowanie „Szlachetnej Paczki" to pomoc konkretna i celowa. Wolontariusze akcji dowiedzieli się, czego potrzebują rodziny czekające na wsparcie. Na stronie internetowej akcji, widoczne są listy potrzeb odwiedzonych rodzin. To zgodnie z taką listą darczyńca przygotowuje paczkę. Nie ma więc chybionych podarunków, rodzina otrzymuje w paczce to, czego potrzebuje.
W dniu finału akcji tj. 07.12.2013r. wolontariusz dostarcza paczkę rodzinie. Jako jedyny może zobaczyć emocje towarzyszące rozpakowywaniu prezentów i później opowiedzieć o nich darczyńcom. To także dzięki jego relacji darczyńcy mogą poczuć niesamowitą radość z mądrego pomagania.
Zarejestrowano 18 rodzin na specjalnie uruchomionej stronie internetowej, które potrzebowały pomocy. Zebraliśmy 8 kartonów, zabezpieczyliśmy najważniejsze potrzeby , które rodzina wymieniła w ankiecie: artykuły spożywcze, środki chemiczne oraz odzież. Dzieci najbardziej ucieszyły się z ciepłych pączków, pani Dominika z chleba, który został upieczony przez darczyńcę, a nie powinno go zabraknąć na żadnym stole.
Darczyńcy okazali szlachetne serce. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tą akcję.
Pozostaje mieć nadzieję, że ta przedświąteczna, pozwalająca wierzyć w dobrą wolę ludzi akcja na stałe zostanie wpisana w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. Akcje w szkole zorganizowała pani Jadwiga Trakul


W dniu 16.01.2014r podsumowana została w naszej szkole akcja „ Góra grosza". Celem akcji tej jest zebranie funduszy na pomoc dla dzieci wychowujących się po za własną rodziną.

Postawa Wolontariuszy i osób aktywnie pomagających , ich entuzjazm pozwala sprawnie przeprowadzać takie akcje. Społeczność naszej szkoły jest wrażliwa i nie przechodzi obojętnie obok ludzkich nieszczęść. Udało się w wyniku akcji w szkole zebrać kwotę 92,67 zł. Akcje zorganizowała pani Jadwiga Trakul.


 W roku szkolnym 2014 – 2015 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej XV edycji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

W tym także na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.W naszej placówce zorganizowana została akcja przez uczennice klasy II TŻ - Joannę Kosicką, Elizę Stawik, Karolinę Łukaszuk i opiekuna Panią Katarzynę Trakul. Po raz kolejny nasza młodzież okazała wielkie zaangażowanie i że los dzieci w trudnej sytuacji nie jest Nam obojętny. Zebraliśmy 189,53 pln.


W dniach 01-09.12.2014r na terenie naszej szkoły odbyła się akcja charytatywna „Szlachetna Paczka” zorganizowana przez Ochotniczą grupę Ratowniczą TADMED w Szczecinku. Inicjatorem i koordynatorem akcji na terenie szkoły był ratownik OGR Artur Grochowski uczeń klasy II technikum weterynarii.
Do akcji włączyły się dwie klasy - I i II o profilu weterynaryjnym oraz nauczyciele pani Iwona Dudaczyk- Mareczek i pani Katarzyna Bohdziewicz. Podczas akcji udało się zebrać niezbędne rzeczy w życiu codziennym dla pan Ryszarda. Zebrane w ten sposób rzeczy zostały przekazane w dniu finałowym całej akcji t.j 13.12.2014r za pośrednictwem Ratowników OGR, Artura Grochowskiego, oraz wolontariusza i opiekuna w życiu codziennym pana Ryszarda. Inicjatorzy akcji wszystkim, którzy włączyli się w akcję składają gorące podziękowania i wyrazy szacunku.


13 grudnia 2014r był finałem po raz trzeci akcji Szlachetnej Paczki. Społeczność Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica aktywnie bierze udział we wszelkich akcjach charytatywnych.

Tym razem tak też było ze Szlachetną Paczką, którą to w miarę możliwości grono pedagogiczne i uczniowie zaspokoili potrzeby i marzenia wybranej rodziny. Jako najbardziej niezbędne potrzeby rodziny prosiły o środki czystości i żywność, słodycze dla najmłodszych, pampersy, artykuły szklone, buty oraz odzież. Akcja skierowana była do rodziny Pani Lucyny i Pana Pawła - wychowują oni pięciu synów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do akcji Szlachetnej Paczki i ofiarowali swoją pomoc tym najbardziej potrzebującym. Akcję przeprowadziła opiekun wolontariatu w naszej szkole - Katarzyna Trakul.

 


W dniu 15.04.2015 r. 24 uczniów naszej szkoły aktywnie uczestniczyli jako wolontariusze w kweście "Pola Nadziei 2015" realizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Nasi wolontariusze:
• Bednarz Małgorzata,
• Bohdan Monika,
• Brug Krzysztof,
• Cioch Karolina,
• Ciompała Patrycja,
• Dorożyński Dawid,
• Fic Kornelia,
• Goździk Daniel,
• Grochowski Artur,
• Hadała Marika,
• Hajduk Izabela,
• Jażdzewska Katarzyna,
• Kaczmarczyk Paweł,
• Kamińska Kamila,
• Kołodzińska Natalia,
• Kozubska Monika,
• Makowska Natalia,
• Pasieczna Karolina,
• Piwowarczyk Gracjan,
• Przeradzki Bartek,
• Reszczyńska Martyna,
• Rychlik Natalia,
• Stawowczyk Roksana,
• Szalewicz Magdalena,
• Wełnic Natalia


W dniu 12-13.12.2015r odbył się Finał Szlachetnej Paczki. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła w tej akcji charytatywnej. W miarę możliwości grono pedagogiczne i uczniowie starali się zaspokoić potrzeby i marzenia wybranej rodziny.
Zebrano środki czystości, żywność, artykuły szkolne, buty oraz słodycze dla najmłodszych. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję i ofiarowali swoją pomoc najbardziej potrzebującym. Akcją kierowała pani Katarzyna Jurczyńska opiekun szkolnego wolontariatu.


21.01.2016r podsumowaliśmy uczestnictwo w XVI edycji ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i na dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W naszej placówce zorganizowana została akcja przez uczennice klasy III TŻ - Joannę Kosicką, Elizę Stawik, Karolinę Łukaszuk opiekunem jest Pani Katarzyna Jurczyńska.

Po raz kolejny nasza młodzież okazała wielkie zaangażowanie oraz to, że los dzieci w trudnej sytuacji nie jest jej obojętny. Zebraliśmy 86,90 zł.


W dniu 20.04.2016r w Szczecinku po raz ósmy odbyły się Pola Nadziei.

50 uczniów pod kierunkiem pani Elżbiety Skierskiej z naszej szkoły czynnie włączyło się w tą akcję. Ubrani w żółte koszulki kwestowali na rzecz szczecineckiego hospicjum - za każdy drobny datek wręczając przepiękne wiosenne kwiaty. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


013W dniach 9-16.01.2017r zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy „ Góra Grosza” przez uczniów klasy II TŻ- Roksanę Sowę, Łukasza Wójcieka. Po raz kolejny nasza młodzież okazała wielkie zaangażowanie i że los dzieci w trudnej sytuacji nie jest Nam obojętny. Zebraliśmy 167,73 pln. Dodatkowo w grudniu zorganizowana została akcja sprzedaży kartek świątecznych malowanych przez ludzi ustami lub nogami – wydawnictwo „AMUN”, wspierając ich pracę i starania o finansową niezależność.
Zorganizowana została również charytatywna akcja na rzecz „FUNDACJI POMÓŻ I TY”, po przez sprzedaż cegiełek na poratowanie zdrowia. Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 19-letniemu Danielowi Czarniak, który od 7 miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe objawiające się niedowładem czterokończynowym oraz padaczką lekooporną. Daniel wymaga całodobowej pomocy i opieki ze strony bliskiej osoby. Niezbędne jest zapewnienie Danielowi systematycznego udziału w zajęciach rehabilitacyjnych wspomagających rozwój oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Zebraliśmy 157,60pln.

W roku 2016 -17 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej XVII edycji„ Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i na dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Opiekunem jest Pani Katarzyna Jurczyńska.

 


Perspektywy 2022

zielonaenergia

Projekt RPO

Nauka zdalna

Samodzielne nadrabianie materiału w domu. Jak się do tego zabrać?

self learningGdyby odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu była prosta, pewnie na świecie mielibyśmy samych geniuszy. Szukanie złotego środka nie jest jednak drogą na skróty. Poniżej zebrałam wskazówki dotyczące metod, które mogą w tym pomóc. Oto krótkie kompendium informacji dotyczących nauki w domu. Dowiesz się z niego od czego należy zacząć nadrabianie zaległości i jak radzić sobie z ewentualnymi problemami.

Więcej…

Pogoda

giweather joomla module

Odliczamy

Time passed:
1
1
1
Dni
1
5
Godzin
2
8
Minut
1
3
Sekund

Twój adres IP


Łączysz się z nami z adresu:
44.200.27.215

Cookies

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne możesz dowiedzieć się TUTAJ. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.