Od 01.01.2014 roku uczniowie klas technikum: agrobiznesu, weterynarii, żywienia i usług gastronomicznych brali udział w projekcie “Najlepszy w zawodzie” spółfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Celem głównym projektu było przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do wejścia na rynek pracy, natomiast celami szczegółowymi projektu było:

– doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w zakresie szkolnictwa zawodowego
– współpraca szkoły z pracodawcami
– podniesienie poziomu kompetencji uczniów

PROJEKT JEST JUŻ ZAMKNIĘTY

Podobne wpisy