W naszej szkole w okresie od 2019-09-01 do 2021-08-31 realizowany jest projekt „Technicy na staż !” – w ramach akcji KA1 „Mobilność edukacyjna”, KA102 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+.
Koordynatorem projektu jest pani Sylwia Lamczyk-Sobolewska.
Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych 71 uczniów/uczennic poprzez ukończenie profesjonalnych staży zawodowych w Hiszpanii .
Obecnie, tj. od 02.11.2019r – 16.11.2019r przebywa na stażu w Maladze 22 osobowa grupa młodzieży z Technikum Weterynarii. Opiekunami grupy są: Pani Urszula Kocielska- nauczyciel przedmiotów zawodowych (dot. weterynarii) oraz Pani Agnieszka Lisaj-Sztukiel – nauczyciel j. angielskiego.

Podobne wpisy