W ramach projektu pn. “Zawodowcy przyszłości” uczniowie klas III TW4 i III TW5 uczestniczą w zajęciach ,,Wprowadzenie na rynek pracy”.

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy. Podczas zajęć uczniowie sporządzają uproszczone biznesplany, poznają zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia kampanii marketingowej, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi.
Uczniowie dokonują analizy własnych możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, wyszukują oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje, interpretują podstawowe przepisy Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, sporządzają dokumenty aplikacyjne.

Podobne wpisy