W dniu 11.12.2014 roku uczniowie z klasy II technikum weterynarii w ramach projektu ,,Najlepszy w zawodzie” uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Przetwórstwa Ryb „Bartek” w Świdwinie.

Dzięki uprzejmości właściciela firmy, pana Józefa Widerskiego, uczniowie mogli się zapoznać z produkcją i sposobami zapewnienia wysokich standardów higieny oraz bezpieczeństwa pracy. Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zakładu przedstawiły tryb wdrażana i stosowaniem systemu jakości HACCPP. W trakcie zwiedzania obiektu można było się zapoznać również ze sposobami obróbki ryb świeżych (śledź i szprot), postępowania z odpadami, technologią mrożenia produktu końcowego. Jednocześnie przedstawiono przemysłowy systemem mycia i dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i urządzeń produkcyjnych.. Zapoznano nas również z zabezpieczeniami przed szkodnikami (w zwiedzanym przez nas zakładzie organizuje to lek. wet. Dariusz Igiel), z monitoringiem zagrożeń żywności oraz infrastrukturą zakładu rybnego (ciągi technologiczne, rampy załadowczo-wyładowcze, place manewrowe, systemy grzewcze i klimatyzacyjne, gospodarka odpadami i ściekami). Nad młodzieżą opiekę sprawowali: Stanisław Moroza, Krzysztof Nowak, Dariusz Igiel. W wycieczce brała udział również koordynator szkolny projektu Violetta Wysocka.

Podobne wpisy