W  dniu 24.05.2018r w ramach projektu “Dobry klimat” odbył się wyjazd zawodowy dla uczniów klas technikum weterynarii do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Na miejscu pan Remigiusz Kozieleski w bardzo ciekawy sposób zapoznał nas z funkcjonowaniem placówki,  a w szczególności funkcjonujących w nich służb weterynaryjnych. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem słuchali wykładu, który poparty był prezentacja zwierząt, sposobu ich utrzymywania. Niewątpliwie wyjazd był bardzo pożyteczny, rozszerzył młodzieży wiedzę na temat opieki weterynaryjnej zwierząt egzotycznych. Opiekunami byli; Violetta Wysocka, Andrzej Gieniusz, Władysław Hatała.

Podobne wpisy