Kryteria opracowane na podstawie Zarządzenia nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. i zawarte w statucie szkoły.

Podobne wpisy