Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Robert Kołodziejczak
r.kolodziejczak@powiat.szczecinek.pl,
tel. +48 94 372 92 38

Dane GPS:

Latitude = 16.6863656
Longitude = 53.6852711