W 1966r., z okazji XX – lecia szkoły patronem Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Świątkach, czyli popularnego „Rolniczaka” został Stanisław Staszic.

Stanisław Staszic urodził się w 1755 roku w Pile. Był synem bogatego mieszczanina. Wybrał drogę kapłańską, co w znacznym stopniu zwiększyło jego szansę na karierę. Choć przez większość życia nie pełnił żadnych kapłańskich posług, to stroju duchownego nigdy nie zrzucił. Był surowym i wymagającym nauczycielem.

Uczył dzieci Andrzeja Zamoyskiego, a po śmierci swojego pracodawcy, stał się doradcą jego żony. W roku 1790 w czasie obrad Sejmu Czteroletniego wydał słynne „Przestrogi dla Polski”. Umiejętne operacje finansowe, między innymi na giełdzie wiedeńskiej, zapewniły mu dość szybko – finansową niezależność, a nawet zamożność.

Znaczną część swoich pieniędzy przeznaczał na podróże i badania naukowe. W roku 1800 nabył obszerne dobra Hrubieszowskie, a 16 lat później uwłaszczył chłopów.

Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a sam przez wiele lat prowadził studia przyrodnicze i geologiczne. Uwielbiał wędrówki po górach, przeszedł prawie całe pasmo Karpat i Tatr. Nigdy nie mógł się nasycić pięknem tatrzańskiej przyrody. W swojej pracy potrafił dostrzec najuboższych, wspierał wiejskie dzieci, które chciały zdobyć wykształcenie. Był także poetą choć może nie najwyższych lotów, to jednak doceniony został przez samego Woltera. Wieczorami sam lubił czytać francuską poezję popijając przy tym….jaśminową herbatę. Kobiety nie odegrały w jego życiu najważniejszej roli, potrafił jednak dostrzec piękno kobiecej natury.

Zmarł w 1826 roku pozostawiając po sobie ogromny dorobek naukowy. Po jego śmierci rozwinął się swoisty kult Staszica. Postać tą można określić słowami: „Ten ksiądz szerzył religię obywatelstwa i patriotyzmu, uczył cnót publicznych nie z ambony, ale ze swych książek, które są jakby płomiennymi kazaniami. Używał władzy wyłącznie dla dobrobytu innych …. i niech taki w pamięci na wieki pozostanie.”

26 marca 2002r. odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Patrona Szkoły Stanisława Staszica.
Po 35 latach od nadania szkole imienia odnowione zostało przez młodzież szkoły ślubowanie na ideały Staszica. Na sztandar szkoły ślubowali: M. Kołodko, A. Raczkowska, K. Gręźlikowski, K. Krawczuk. Ważność tego dnia podkreśliła obecność władz samorządowych, a także Dyrektora Muzeum St. Staszica w Pile Pana Józefa Olejniczaka i Dyrektora Muzeum Regionalnego w Szczecinku Pana Jerzego Dudzia, którzy w II części spotkania – sesji naukowej, prowadzonej przez Pana Jacka Bindasa wygłosili okolicznościowe referaty.

W dniu 10.09.2016r nasza szkoła obchodziła uroczystości Jubileuszu 70 lecie szkoły. Uroczystości rozpoczęły się przed gmachem szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia popiersia jej patrona, Stanisława Staszica. Wcześniej jednak dyrektor szkoły Janusz Sienkiewicz przybliżył obecnym jego biografię. Obelisk (kiedyś stał na szkolnym korytarzu) teraz stanął w uroczej scenerii szkolnego parku przy wejściu do szkoły. Aktu odsłonięcia dokonali :

• Starosta Powiatu Krzysztof Lis
• Wójt Gminy Szczecinek , absolwent , przewodniczący zjazdu Ryszard Jasionas
• Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Andrzej Modrzejewski
• Emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 – twórca powstania popiersia Patrona szkoły – Wacław Stępczyński
• Emerytowana v-ce dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 – Lucyna Dyrla
• Absolewent „ Rolniczaka” – Prondzyński Bolesław
• Przedstawiciel uczniów Zespołu szkól nr 6

Renowacja wykonanie postumentu i przeniesienie popiersia naszego Patrona Stanisława Staszica mogło być zrealizowane dzięki Sponsorom:

• Powiat Szczecinecki
• Urząd Marszałkowski Województwa zachodniopomorskiego
• Kronospan Szczecinek Sp. Z o.o
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
• Nadleśnictwo Szczecinek
• Zachodniopomorska Izba Rolnicza
• Bank BGŻ BNP Paribas S..A
• Urząd Miejski w Barwicach
• Eko-Invest Sp. Z o.o w Szczecinku
• SIS Terra Szczecinek
• Prondziński Bolesław
• Kęsicka Danuta
• Kuta Helena
• Rada Rodziców ZS nr 6
• Nauczyciele i pracownicy