Ostatnie przed feriami zajęcia z klasą I TOŚ z Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku zdominowały ryby. W ramach przedmiotu monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska uczniowie mieli okazję aby zapoznać się z budową anatomiczną ryb przeprowadzając sekcję i opisując poszczególne narządy i części ciała ryb. Pomocami dydaktycznymi na dzisiejszych zajęciach były lin i okoń. Była też okazja aby też mieć okazję aby stwierdzić jak ważnym elementem ekosystemów są ryby. Skorzystaliśmy z sali sekcyjnej mieszczącej się w oddanym we wrześniu 2023 budynku szkolnej weterynarii.

Podobne wpisy